EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN
van kinderen en jongeren 

Tarief

  • therapeutische begeleiding kinderen en jongeren t.e.m. 25 jaar: 50€/sessie (zowel individuele als groepssessie).
  • volwassenen vanaf 26 jaar: 60€/sessie (individuele sessie, intake kind/jongere, duidingsgesprek, overlegmoment...)


Wanneer een afspraak binnen de 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd of wordt vergeten, wordt er een forfaitaire kost van 30 euro aangerekend (behalve in geval van ziekte).

Mutualiteit

Sommige mutualiteiten voorzien terugbetalingsmogelijkheden voor psychotherapie. Voor meer info hieromtrent neem je best contact op met je mutualiteit.

Financiële ondersteuning

Voor mensen met financiële moeilijkheden, kunnen we beroep doen op het hulpfonds van onze vzw. Dit wordt individueel en in overleg bekeken en besproken. Voor meer info, neem contact op met ons.

Deze werking kan enkel blijven bestaan dankzij de steun van jullie. Alle vrijwillige bijdragen zijn dan ook welkom. Hartelijk dank!
U kan 't SchildPad steeds steunen via het hulpfonds op het nummer BE63 9731 4905 7308