EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN
van kinderen en jongeren 

Privacy verklaring

Bij 't Schildpad vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze cliënten en gebruikers van onze website www.tschildpad.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.
Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

A. Privacy en GDPR

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.
De verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens zijn Sofie Vanderhaeghe en Ruth Kaesteker. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op 0473/35 36 08 (Sofie) of 0492/39 46 39 (Ruth).

3. Welke gegevens verwerken we?

 1. Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon) www.tschildpad.be. Dit gebeurt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.
 2. 't Schildpad heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met maildienst Mailchimp in functie van het versturen van nieuwsbrieven.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doelen: 

 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • voor de behartiging van de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • verzenden van onze nieuwsbrieven
 • verzending van mailings met aanbod activiteiten
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • om je aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen;
 • om onze prestaties op te volgen.

Wij kunnen je gegevens en profiel gebruiken om onze diensten te evalueren.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze gegevens zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken we regelmatig een backup, die nooit lokaal wordt bewaard. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd.

6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient 't Schildpad elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

't Schildpad verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

8. Hoe bepaalt u als cliënt welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Bij mailings bestaat steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen mag u ons steeds contacteren.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via telefoon of e-mail.

10. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) .

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

11. Hoe zit het met onze website, cookies en mobiele apps?

't Schildpad maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) op de website van 't Schildpad.be om het gebruik van de website te vergemakkelijken.
Op onze website vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier of bij inschrijving in de nieuwsbrief).

12. Cookies en wat ze voor u doen

Cookies worden vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. In de meeste gevallen vervullen ze een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies:

 • werkt onze website zoals het hoort
 • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal
 • verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website
 • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies NIET doen:

 • zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren.
 • uw data doorspelen naar derden
 • verkoopcommissies betalen

Onze cookies dienen dus de functionaliteit van onze website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.

Hoe doe ik ze weg? Of toch maar toelaten?
U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat.
U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel website maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden.

Uw toestemming
De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatische geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij die informatie nooit kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.

B. Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van 't Schildpad. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 't Schildpad. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

C. Aansprakelijkheid

't Schildpad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. 't Schildpad is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

't Schildpad biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. 't Schildpad kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

't Schildpad is niet verantwoordelijk voor links naar site die beheerd worden door derden. 't Schildpad oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde website en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze website betekent niet dat 't Schildpad de elementen goedkeurt die deze site bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen 't Schildpad en de eigenaars van deze site.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. 't Schildpad behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Ieper bevoegd.

E. Blijf op de hoogte van aanpassingen

't Schildpad behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de website en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

F. Contactgegevens

't Schildpad
Veurnestraat 29
8970 Poperinge

Ruth: 0492/39 64 39
Sofie: 0473/35 36 08