EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN
van kinderen en jongeren 

Visie

Psychisch welzijn heeft voor ons te maken met geluk, geluk van binnenuit.
Iedereen is op zoek naar geluk en vaak denken we dit te vinden in de buitenwereld. We hebben echter geen invloed op die buitenwereld; wel op onze binnenwereld en hoe we van daaruit omgaan met die buitenwereld. Het is net daar dat wezenlijk geluk kan ontstaan: vanuit ons innerlijk, onze stemmingen, ons gemoed, ons levensgevoel. “Wat is van binnen mag zijn van buiten.”
We vinden het belangrijk ons bewust te worden wie we écht (van binnen) zijn: Wat voel ik? Wat leeft er in mij? Wat is er in mij aanwezig? Wat heeft er zorg en aandacht nodig? ... Heel vaak worden we dan geconfronteerd met onze pijn en kwetsuren. Soms kun je met deze thema’s zelf aan de slag, soms heb je nood aan iemand die je ondersteuning en veiligheid kan bieden. We zijn overtuigd van het belang van taal geven aan je binnenwereld en van hieruit te groeien, te transformeren en (veer)kracht te ontwikkelen. 
 
Vaak stelt iemand (soms jaren) na een moeilijke periode of ingrijpende gebeurtenis (op één of meerdere vlakken) signalen die als moeilijk, depressief, ambetant of zelf gestoord worden gezien en benoemd. Wij beschouwen deze persoon echter als een gezond individu, die normaal reageert op een voor hem/haar moeilijke of ingrijpende situatie zoals verhuis, pesterijen, ziekte, scheiding, mishandeling, dood,... Ook ontbrekende factoren in de kinderjaren zoals een gebrek aan (of verlies van) liefde, positieve signalen, vertrouwen,... leiden vaak tot niet erkende en onverwerkte emotionele pijn en een wezenlijk ongelukkig gevoel. Deze pijn bepaalt mee hoe de persoon naar zichzelf en de wereld kijkt, hoe hij met zijn eigen binnenwereld omgaat en hoe hij op moeilijke situaties en momenten reageert.
We hebben ons als kind of jongere heel vaak aangepast om een herhaling van deze pijn te voorkomen. Om de situatie zo leefbaar mogelijk te houden, stappen we onbewust in een bepaalde rol en installeren we vlucht- en overlevingsmechanismen. Zo spelen we de rol van de voorbeeldige leerling, de ideale dochter, de sterke zoon, de stoere kerel of meid, of we lachen alles weg, leven in een eigen fantasiewereld, worden verslaafd of liegen ons uit de situatie.
Hoewel we met dit gedrag onszelf beschermen en deze mechanismes ons tijdelijk helpen om te overleven in een bepaalde situatie, ontkennen we net daardoor een deel van onszelf, van onze emoties en behoeftes. Dit zelfbedrog bemoeilijkt onze ontwikkeling als kind en de verdere ontwikkeling tot (jong)volwassene en leidt het tot meer significant lijden of belemmering. Dit kan zich uiten in tal van psychische en emotionele moeilijkheden en (zelf)destructieve gedragspatronen.

Op verschillende manieren en vlakken kan je bij jezelf plots of geleidelijk aan gedachten, emoties, lichamelijke signalen, levens- en zingevingsvragen opmerken. ‘Voel ik me wel goed (in mijn vel)? Kan en durf ik mezelf zijn? Hoe verbind ik mij met mezelf, met mijn lichaam, met anderen en mijn omgeving? ...
Wij zijn overtuigd dat deze dimensies (emotioneel, mentaal, lichamelijk en spiritueel) met elkaar verbonden zijn en een invloed hebben op ons welbevinden.
We geloven dat in ieder mens groeipotentieel aanwezig is en samen met jou zoeken we om te groeien in bewustwording, vertrouwen en verbinding. In dit proces hebben we aandacht voor de verschillende dimensies en maken we o.a. gebruik van lichaamsgerichte oefeningen.