EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN
van kinderen en jongeren 

Met jou op pad...

Samen met jou(w kind) op stap...
     (als we spreken over jou, kan het zowel gaan over jou, als over jouw kind)

Soms heeft jouw pijn, jouw lijden, jouw zoektocht naar jezelf meer nodig, soms heb je ondersteuning en begeleiding nodig.

Wij kunnen jouw pijn of verlies niet wegnemen. Wel kunnen we samen met jou op pad gaan en je begeleiden hiermee om te gaan.
Stap voor stap, op jouw ritme.
We geven erkenning en gaan in (harts)verbinding. We zoeken naar de echte boodschap. We erkennen en normaliseren de gevoelde pijn en reiken alternatieven aan om met opgekropte gevoelens om te gaan. We ondersteunen je om op je eigen creatieve manier taal te geven aan jouw binnenwereld en eigen kracht te ontwikkelen. Zo geven we je een stem, nemen we jouw boodschap serieus en helpen we een taal zoeken voor jouw gevoel, zonder oordeel, zonder rem. Hierdoor kun je (opnieuw) voelen dat je er mag zijn, dat je authentiek mag zijn en dat je niet in een bepaalde rol hoeft te stappen. Dit kan helpen om betekenis te geven aan wat gebeurd is en om tot herstel te komen.

We vinden het belangrijk om ook de context te betrekken en duiding te geven om elkaar beter te leren begrijpen. Bij begeleiding van kinderen en jongeren betrekken we de ouder(s) of andere belangrijke hechtingsfiguren en begeleiden we hen in het ondersteunen van het kind/de jongere doorheen deze moeilijke periode. We stemmen graag af met andere betrokken personen of diensten zoals huisarts, school, CLB of andere hulpverleners.