EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN
van kinderen en jongeren 

Missie

’t SchildPad zet zich in voor het psychisch welzijn van kinderen en jongeren in regio Poperinge.

We willen het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken door het bespreekbaar maken van gevoelens, gedachten, gewaarwordingen, moeilijkheden,... Hierdoor kunnen heel wat ‘psychische problemen’ genormaliseerd worden. Heel wat gevoelens en gedachten horen immers bij het leven of zijn normale reacties op een moeilijke gebeurtenis of situatie.

We zijn overtuigd dat het mogelijk is vaardigheden aan te leren om met eigen emoties om te gaan en kracht te ontwikkelen. Dit kan reeds van in de kindertijd. Kinderen en jongeren leren omgaan met hun emoties betekent voor ons investeren in de toekomst. Geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden doorheen hun verdere leven. Uit studies blijkt bovendien dat deze vaardigheid om met eigen emoties om te gaan één van de belangrijkste determinanten van suïcide is.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons individueel terecht voor begeleiding en therapie rond hun emotionele pijn. We hebben hierbij aandacht voor thema’s als verlies, rouw, trauma, en ondersteunen hen bij hun herstel, krachtontwikkeling en groei. Daarnaast geven en organiseren we lezingen, vormingen en werken we met groepen, waarbij onze visie centraal staat en uitgebreid aan bod komt.

Dankzij het hulpfonds van onze vzw, die een financiële tussenkomst kan bieden voor therapie (zie tarief), kan iedereen bij ons terecht. Daarnaast kunnen we ons hulpfonds inzetten om onze visie uit te brengen en daaraan gelinkte projecten te realiseren.