EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN
van kinderen en jongeren 

Visie

Psychisch welzijn heeft voor ons te maken met geluk, geluk van binnenuit.
Iedereen is op zoek naar geluk en vaak denken we dit te vinden in de buitenwereld. We hebben echter geen invloed op die buitenwereld; wel op onze binnenwereld en hoe we van daaruit omgaan met die buitenwereld. Het is net daar dat wezenlijk geluk kan ontstaan: vanuit ons innerlijk, onze stemmingen, ons gemoed, ons levensgevoel. “Wat is van binnen mag zijn van buiten.”
We vinden het belangrijk ons bewust te worden wie we écht (van binnen) zijn: Wat voel ik? Wat leeft er in mij? Wat is er in mij aanwezig? Wat heeft er zorg en aandacht nodig? ... Heel vaak worden we dan geconfronteerd met onze pijn en kwetsuren. Soms kun je met deze thema’s zelf aan de slag, soms heb je nood aan iemand die je ondersteuning en veiligheid kan bieden. We zijn overtuigd van het belang van taal geven aan je binnenwereld en van hieruit te groeien, te transformeren en (veer)kracht te ontwikkelen. 
 

Lees meer...